DELA

Svenska självklarhet för alla på Åland

ÅSUB publicerade nyligen sin återkommande rapport befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019. Det går att konstatera att trenden med arbetskraftsinvandring till Åland fortsätter vara en bidragande orsak till att vår befolkning ökar. En stor del av dessa människor kommer från östra Europa och arbetar idag flitigt inom diverse sektorer i det åländska samhället. Faktum är att utan denna arbetskraftsinvandring skulle den åländska ekonomin ha svårt att klara sig.

Ett problem i vårt samhälle idag är att när dessa människor anstränger sig för att lära sig svenska och komma in i det åländska samhället stöter de på hinder. Ett av dessa hinder är att det kostar att läsa svenska om du samtidigt arbetar och gör rätt för dig. Det är först när individen är arbetslös som det är kostnadsfritt att läsa svenska. Att belägga studier i svenska med en kostnad är helt fel tillvägagångssätt om vi vill ha ett långsiktigt hållbart integrationsarbete.

Ålands självstyrelse grundar sig på det svenska språkets ställning och det bör därför vara en självklarhet att människor som bosätter sig här med alla möjliga medel uppmuntras att lära sig det svenska språket. När vi inte gör vårt yttersta för att människor som kommer hit lär sig svenska är detta en form av hyckleri. Vi säger oss vara stolta över det svenska språket med visar det inte. En annan orsak är att språket är det första steget för att delta i samhället. Språkkunskaper förebygger utanförskap helt enkelt.

Gör svenskundervisningen kostnadsfri för människor som arbetar. Detta är en självklarhet för ett långsiktigt hållbart integrationsarbete. Det sparar pengar genom att förebygga utanförskap och ökar sannolikheten att våra arbetskraftsinvandrare stannar kvar på Åland och spenderar sina pengar här istället för i sina hemländer.

CHRISTIAN WIKSTRÖM

PARTISEKRETERARE

OBUNDEN SAMLING