DELA

Studentprov utan språkfel

Om cirka en månad börjar vårens studentskrivningar. Finlands svenska skolungdomsförbund FSS anser att svenskan i studentproven borde granskas noggrannare. Tyvärr blir språket i direktöversättningarna från finska ibland klumpigt och innehåller fel så gott som årligen. Att problemen är mycket vanligare i de svenska versionerna tyder på att det sätts för lite resurser på översättningarna och förverkligandet av de svenskspråkiga proven.

Provsituationen är redan stressande och krävande, och då borde den studerande kunna sätta hela sin koncentration på att besvara frågan, inte tyda språket i den. Då studentbetygens betydelse ökar i antagningen till högskolor, är det viktigt att alla har samma möjlighet att klara sig i proven. Studerande har rätt att veta att proven är av hög kvalitet och att frågorna är skrivna på korrekt svenska. Det minskar stressen vid provtillfället och är det minsta man kan begära av landets största nationella prov.

FSS anser att Studentexamensnämnden borde arbeta med de studerandes intressen i fokus. Det gagnar ingen att så viktiga och stora provtillfällen går till spillo av den ökade stressen som dåligt gjorda prov medför.

Vi vill önska alla studerande lycka till i vårens studentskrivningar!

Bicca Olin

Ordförande

Nicolas Sjöberg

vice ordförande

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.