DELA

Strider förändringarna kring Simskäla-linjen mot lagen?

Jag vill påstå att vad vägunderhållchef Björn Ekblom säger, enligt Nya Åland den 12.1.2010 ”Lagstiftningen har ändrat om hur man ska hantera personal vid överlåtelse av verksamhet” inte stämmer. Eller så förstår jag inte vad han menar.
Då skulle nog ett förtydligande vara på plats. Jag har följande invändningar mot B.E:s uttalande:

Någon ändring av Arbetsavtalslagen 2001:55 kapitel 1, 10 §: Överlåtelse av rörelse har inte skett under den tiden Simskäla färjlinje har varit aktuell i beredning och beslutsfattande av budget för 2011. Den senaste ändringen av paragrafen är gjord 15.11.2002:943. Samma lag: 1 kapitel 7 § mom 3 Överföring av rättigheter och skyldigheter ändrades senast 14.11.2008:707.
Den senaste ändringen av arbetsavtalslagen är följande: 1 kapitel, 3 § Formen för arbetsavtal och avtalstiden trätt i kraft från 1.1.2011. Ett nytt mom 3 har fogats till paragrafen och gäller på varandra följande tidsbundna arbetsavtal och lyder: ” Det är inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet arbetsavtal eller den sammanlagda arbetstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.”

Den 22.12.2010 fanns också en artikel i Nya Åland där det sägs att ”endast bemanningen bjuds ut, landskapet betalar fortsättningsvis för bränsle och stora reparationer”. Ekblom förklarar att ”det är mindre risk för entreprenören.” Landskapet ska fortfarande äga färjan och stå för driftskostnader som bränsle och reparationer. Alltså landskapsregeringen avser att bjuda ut arbetskraftskostnaderna = löner och lönebikostnader på entreprenad.

Med fog
kan man nog ifrågasätta om det överhuvudtaget är förenligt med EU:s regelverk och gällande lagstiftning. Vidare ifrågasätter jag hur detta ärende är berett av tjänstemännen.
Att de ansvariga ministrarna och lagtingsledamöterna inte kan varje detalj i lagstiftningen känner jag väl till. Det är ju därför de har tjänstemän som ska bereda ärenden så att de beslut som fattas inte står i strid med gällande lagstiftning. Här har tydligen något gått snett.
Det är klart att mina tankar undrar vilka landskapsanställdas löner står på tur nästa gång?
Anne-Helena Sjöblom