DELA

Strängare straff för nybörjare

Jag önskade visserligen Emelie Holmström gott nytt år i min förra insändare och försökte avsluta debatten för min del men känner att jag nu behöver bemöta henne ännu en gång. Jag vill nog ha en debatt, det är bra att vi har det och lyfter frågan från olika håll men känner i detta fall att vi säkert kan komma överens om att vi har olika synsätt på narkotikapolitiken men kanske med samma mål.

En lite förklaring till att jag inte vill höra om ”lätta droger, ringa narkotikabrott eller bara för eget bruk”. Jag tycker att dessa begrepp inte skall finnas. Jag vet att de finns och jag känner nog till lagstiftningen men narkotika är narkotika oberoende av styrka, för alla droger är en inkörsport till det ”narkotikahelvete” som en gång en kallade det till att vara i narkotikaträsket.

Jag vill ha strängare straff för att avskräcka nybörjarna, inte straffa de redan etablerade missbrukarna, de behöver hjälp och stöd att komma ur sitt missbruk. Jag har aldrig vari en expert inom narkotikan, och har nog aldrig kallat mig det heller. Däremot har jag från sidan sett vad narkotikan kan innebära för konsekvenser och vilket helvete det varit för missbrukaren och dess familj, där vill jag som invald förtroendevald göra mitt, med att försöka få en restriktiv narkotikapolitik och det är viktigt för mig som lagstiftare.

Jag läser en hel del forskning kring narkotikapolitiken och kommer aldrig att blunda för detta problem, jag kommer att jobba vidare med mina åsikter i debatten. Och som jag alltid har sagt är det missbruket jag vill stävja och se att missbrukaren får hjälp, jag har bl.a. pratat om att dömas till vård. Min uppfattning är att den narkotikapolitik där man klarar sig undan med böter är fel. Samhället accepterar idag att man har narkotikabrott som är ringa, men vad händer sen. Man betalar böterna och fortsätter ta droger och plötsligt sitter man fast i ett beroende.

Med en restriktiv narkotikapolitik så vill jag skydda individerna. Jag vill också se möjligheterna om att man på Åland skulle kunna få fängelsestraff omändrat till vård. Nu vet jag att Åland inte har den behörigheten, men jag själv har velat att man skulle se att vi som en självstyrd autonomi skulle få den möjligheten.

Jag vet att jag varit med och åstadkommit bra som politiker kring narkotikapolitik, två projekt som jag känner att jag varit med och fått tillstånd är dels ”rensa Åland” och projektet ” Vision nolltolernas ”. Problem med projekt är att de läggs ner och detta viktiga arbete måste fortgå kontinuerligt och där kommer jag att fortsätta arbeta enträget för det som jag tror är rätt.

Göte Winé (S)