DELA

Stornäset än en gång

För att ytterligare belysa Stornäsets areal och placering vill Ålands Natur och Miljö presentera en karta . De blåa området visar den nuvarande golfbanan och det röda visar Stornäset.

Som synes har Stornäset en lång strand mot Lumparn och torde vara ett av de största strandområdena på fasta Åland som inte är i privat ägo. Det vill säga att området ägs av landskapet, alltså av innevånarna på Åland. Man kan således ströva fritt på området utan att riskera att stövla in på någons sommarstugetomt.
Golfklubben vill ha en fullmakt att var som helst inom området planera in 70 hektar golfbana och sannolikt också bygga den. Hela området är 170 ha stort och golfbanan skulle då täcka nästan hälften av ytan. En stor del av området utgörs av berg så det är väl troligast att det bästa stället för golfbanan blir i mitten av området och längs stranden. Det som blir över får vi icke golfspelare hålla tillgodo med
Nuvarande golfbanan är utmärkt med blått och Stornäset är rött.

Ålands Natur och Miljö vidhåller sin åsikt att Stornäset borde bli ett naturskyddsområde. Här finns många värdefulla biotoper- skog, berg , strand osv som bör bevaras
Ålands Natur och Miljö r.f.