DELA

Stora möjligheter med ekojordbruk

Om vi satsar rätt finns det stora möjligheter för åländskt jordbruk i framtiden. Vi bör ta beslut i lagtinget om att jordbruksåland, senast år 2015, skall vara fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
Det följs sedan upp med stöd för utbildning och omställning till ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk.

Om vi går lite framåt i tiden: Det är år 2021 och vi ser tillbaka på självstyrelsens första 100 år. Då uppmärksammar vi att vi efter valet år 2007 beslöt att satsa 100 procent på ekologisk och biodynamisk odling på Åland och att vi trots stora utmaningar lyckades med detta före år 2015. Vi kommer att se det som ett av de absolut viktigaste och mest betydelsefulla besluten för vår miljö, hälsa och ekonomi i självstyrelsens historia.
Det gäller att snarast börja smida eftersom det tar tid att lägga om. Efterfrågan på ekologiska produkter kommer de närmaste åren att öka kraftigt på Åland, i Finland och i Sverige. Ett exempel är att Mariehamns stadsfullmäktige förra veckan slog fast stadens nya miljömål. Ett av målen är att öka andelen ekologiska livsmedel. År 2012 ska 75 procent av livsmedlen i stadens skolor, äldreomsorg med mera vara ekologiska.
Flera liknande beslut kommer nu att tas inom offentlig sektor, av företag och privatpersoner. Jordbruket i Finland och i Sverige kommer inte att hinna lägga om i den takt som krävs för att möta efterfrågan. Det lämnar en jättestor möjlighet för Jordbruksåland.

Inte bara jordbruket skulle vinna på beslutet utan även samhället i övrigt. Jag tänker främst på livsmedelsförädlingsindustrin. Ålands allmänna attraktionskraft skulle öka vilket skulle ge flera besökare och inflyttare. Samhällsekonomin skulle må bra i form av ökade exportinkomster, sysselsättning och skatteintäkter.
I och med att vi satsar helhjärtat finns det inga hinder för att vi på Åland kan skapa världens modernaste, rationellaste och mest lönsamma ekologiska och biodynamiska jordbruk.
211 Pär Eriksson (ObS)
Möjlighetspolitik
www.par.ax