DELA

Stor mängd alternativ för arbetslösa unga

Allmänt kan jag konstatera att vi har otroligt bra förutsättningar på Åland just nu, speciellt med tanke på hur läget ser ut i resten av världen. Den senaste statistiken ifrån Eurostat visar att vi är den region i hela Europa som har den högsta sysselsättningen samtidigt som vi har en väldigt låg arbetslöshet.
Faktum är också att vi har avsevärt fler lediga arbetsplatser anmälda till Ams i januari och februari än vad vi hade förra året samma tid och då vet jag att det finns ett betydligt större behov av arbetskraft än vad som anmälts till arbetsförmedlingen. Vi vet att stora projekt som Maxinge, S-market i Godby och flertalet industriföretag expanderar kraftigt just nu och kommer behöva mer människor framöver, detta samtidigt som fler och fler går i pension. Utgångspunkten är sålunda bra.

Ifrån regeringens sida erbjuder vi arbetslösa ungdomar en stor mängd alternativ istället för arbetslöshet. Vi erbjuder bland annat 30 procent fler platser i gymnasiet än vad det går ut ungdomar i grundskolan varje år, vi har åtgärder som katapult, ungdomslotsar och yrkesstarten. Vi erbjuder praktikplatser eller anställning med sysselsättningsstöd och för personer med begränsade kunskaper i svenska även språkundervisning och utbildningspaket riktade till dem.
Utbildning är och kommer att vara nödvändigt framöver men det är tyvärr inte tillräckligt. Inställningen till arbete är minst lika viktigt för att få och behålla ett jobb. Det är viktigt att föräldrar, skolor och myndigheter stöttar och hjälper våra ungdomar men vi måste också berätta att livet inte är enkelt och att verkligheten är tuff.
Sist och slutligen kan inte samhället, föräldrarna eller någon annan ta ansvar för en myndig person, det måste den personen göra själv. Alla har ett ansvar över sitt eget liv.

I dag finns det många lediga arbetstillfällen på Åland för den som är villig att jobba och har rätt inställning till arbete. Inget arbete är roligt hela tiden och det är något som våra ungdomar måste inse. Det är tungt att stiga upp på morgonen och göra sysslor någon annan bestämmer men en yrkeskarriär måste börja någonstans och verkligheten är att de flesta människor måste slita hund i några år för att visa vad man har för kapacitet och vad man går för innan man hittar sin plats i samhället.
Livet är inte alltid rättvist eller enkelt.
Vi har alla ett ansvar, föräldrar, skolor, myndigheter, politiker och näringsliv att hjälpa, stötta och sporra våra ungdomar men det yttersta ansvaret har varje individ själv. Jag är fast övertygad om att det går att hitta ett jobb på Åland för de allra flesta.
Samtidigt är jag väl medveten om att det finns ungdomar som har svårare än andra att hitta sin plats i livet och att det där kan krävas ytterligare speciella insatser, mer rent allmänt och generellt anser jag att huvudansvaret ligger på individen själv och det ansvaret får vi inte ta ifrån ungdomen.

Till dig som är arbetssökande vill jag säga några saker. Ring och erbjud dig och dina tjänster till 100 arbetsgivare, både till sådana som söker medarbetare men även till andra, gör det och jag är övertygad om du får gå på 10 intervjuer och minst en av de 10 kommer att erbjuda dig ett arbete. Givetvis förutsätts att du gör ett bra intryck, att du läst på om företaget, att du är engagerad och visar ett ärligt uppsåt att du vill jobba på den arbetsplatsen. Gör du det och inte får jobbet den gången så kan jag garantera att den dagen företaget söker ytterligare personer så kommer du ligga bra till.
Det gäller dock för dig att ringa de där 100 samtalen och inte ge upp, du får inte sluta efter att du ringt det 61:a samtalet och fått ett negativt svar.

Till alla företagare vill jag även säga några saker. Ni måste bli bättre på att svara när en arbetssökande hör av sig, har ni inget arbete att erbjuda just nu, kom med positiv kritik och uppmuntra den arbetssökande att fortsätta söka, men framförallt svara på deras ansökan. Se den arbetssökande som den individ han eller hon är, det kunde vara din son eller din dotter.
Ge ungdomen en chans.
Fredrik Karlström,
Näringsminister