DELA

Starkare kommuner

Det har under en tid kommit många insändare om hur landskapet ska förstöra kommunerna och hur regeringen arbetar mot landsbygden.

Inget kan ju vara mer felaktigt.

Det det handlar om är ju att stärka landsbygden, ge den starkare och bärkraftiga kommuner som kan sätta kraft bakom sina ord.

I en förhandling med landskapsregeringen idag, vad kan en kommun som får mer än hälften av sin budget från landskapet göra? En kommun som i sig själv är bärkraftig kan ställa krav istället. Kan hävda sin rätt utan att behöva känna sig som en ”mus som ryter”.

Det handlar ju till syvende och sist om att ge människorna på hela Åland en reell förbättring i vardagen, med kommuner som är starka och bärkraftiga nog att även stå emot framtidens utmaningar.

Och då menar jag inte bara ekonomiska, även de demokratiska förbättringarna och de sociala, man kan ju fundera på vinsterna med att kunna planera tomter, infrastruktur och mycket annat på större skala. Där kommer det reella förändringar som gör livet bättre för alla ålänningar.

Att de sen inte har exakt samma gränsdragningar som kyrksocknarna på 1200-talet, det tror jag de flesta ålänningar kan leva med.

Vad gäller skrämselpropagandan om att man skulle centralisera allt tror jag den också kommer på skam. Vi ska komma ihåg att det finns många specialbyggda äldreboenden. Att inte använda dem skulle ju vara ren kapitalförstörelse.

Det man kan göra är att slå samman löneräknare och administrativ personal, då kanske man får råd med ännu fler på golvet i dessa lokaler. Man kan också specialisera dessa, så att ett äldreboende blir ledande på demensvård, ett annat på unga sjukpensionärer, ett tredje kan vara ett där man får ha husdjur. Allt inom samma kommun, eftersom det tidigare funnits åtminstone ett äldreomsorgshem i alla kommuner.

Det är bara idéer ännu, men det är idéer värda att tänka på när vi jobbar vidare mot starkare, bärkraftiga kommuner, som kommer att vara lite färre än idag.

Igge Holmberg (S)