DELA

Stadssymbolerna Lilla holmen och Pommern

När infrastrukturnämndens ordförande jämställer Lilla holmen och Pommern kan man tycka att han tar i, men något ligger det faktiskt i den jämförelsen. Så här ligger det till:
Stadsborna fattade tidigt tycke för den lilla buskiga holme som byborna i Övernäs hade kallat Algrundet. När staden knappt var tio år tog rådiga borgare virke ur stadens skog och byggde på eget bevåg bro till holmen som då var litet mindre och mera kringgärdad av vatten än i dag. Tilltaget fick sin välsignelse i efterhand och 1878 hamnade holmen, som nu bytt namn till Lilla holmen, första gången i stadens räkenskaper. (Den skulle underhållas.) Där har den alltså funnits i 136 år, men nu finns det de som vill ha bort den.
Till stadsbornas beskedliga nöjen hörde söndagsutflykter till Lilla holmen och otaliga är de fotografier som tagits där av vackert vitklädda damer och herrar bland träd och buskar. Badbilderna är få men nog badades det. Redan 1873 hade framstående borgare – också på eget bevåg – byggt ett kallbadhus på pålar strax norr om dagens omklädningshus. I det kunde herrar och damer bada i skilda avdelningar utom räckhåll för fotograferna. I kallbadhuset badade undertecknades föräldrar ännu på 50-talet, men före det hade mycket hänt på Lilla holmen.

Befälhavaren
på bevakningsfartyget s/s Valvoja hade med förskräckelse sett resultatet av första världskrigets ohämmade fågelskytte… och det visade inga tecken på avmattning. 1927 kallade han samman allt av beslutsfattare som kunde uppbådas i Mariehamn och bildade Ålands fågelskyddsförening. För sin passion för fåglar blev han ålänningarnas ”Tippo-Calle”. Det var Carl Holmqvist från Klo på Möckelö.
Tippo-Calle och Fågelskyddsföreningen tog 1929 initiativet till en fågeldamm mellan Lilla holmen och land, för ”att härigenom intresset för fågelvärlden och känslan för fågelskydd hos allmänheten otvivelaktigt skulle öka, varjämte denna anläggning skulle utgöra en betydelsefull attraktion såväl i biologiskt som estetiskt avseendebåde för ortsbor och turister”, som motiveringen till stadsfullmäktige lydde.
I 85 år har alltså unga och gamla i staden förnöjts av fågellivet på Lilla holmen, inte som Skansen precis, men ett anspråkslöst litet zoo passande för en liten stad, med påfåglar som enda kuriosum. Må det få finnas kvar!

Pommern då? Jo Tippo-Calle hade flera passioner. Han var en samlare av nautiska antikviteter med vetenskapliga ambitioner. 1934 tog han initiativet till Ålands Nautical Club med målsättningen att bygga Finlands första sjöfartsmuseum. Det lyckades också och även om Pommern inte ägs av Sjöfartsmuseet så medverkade Nautical Club och museet till att Pommern kom att bevaras, donatorerna 1953 Eva Hohenthal och Edgar Erikson inte att förglömma.
Tippo-Calle är således något av en förenande länk mellan Lilla Holmen och museifartyget Pommern och båda hotas i dag av handlingsförlamning.

Folke Wickström
Jerker Örjans