DELA

Stadssossar öppnar för privat finansiering

Med anledning av att Socialdemokraterna väljer en egen väg att gå, då man inte får majoritet i senaste stadsfullmäktige gällande hyran för Edlagårdens samlingsrum känner jag mig tvungen att ställa frågan: Är socialdemokraterna öppna för privat finansiering av stadens drift, skötsel och framtida inköp?

I Mariehamn har vi tidigare använt oss av modellen var skatter ska finansiera service och drift av staden, var också stadens invånare genom demokratiska processer kunnat påverka hur staden skall skötas. När man inte får majoritet genom demokratiska processer väljer Socialdemokraterna i Mariehamn att lösa det själva genom att betala hyran för samlingsrummet ur egen ficka. Detta kan ses som en heroisk gest, men öppnar samtidigt upp frågan för privata inslag av stadens drift och skötsel.

Är detta början på exempelvis sponsorerade lekparker, var inköp av utrustning och underhåll i framtiden kan betalas med privata medel från privatpersoner och företag? Eller kan privatpersoner med barn i stadens daghem förse sina barns avdelning med ekologisk mjölk, vilket idag inte ges till stadens barn. Är nästa steg en Lekia-lekpark nedanför Alandica? Detta är inget konstigt i sig utan har valts som modell i andra städer, men Socialdemokraternas lösning på Edlagården öppnar upp för lika behandling av andra delar inom Staden och företag och privatpersoner borde ges samma chans till sponsorering av stadens verksamheter. Hur vill vi ha det?

Jenny Schuhmeister (C)

Partisekreterare