DELA

Stadsliberaler om hemspråk?

Jag uppskattar det stödet som socialdemokraternas förslag om hemspråksundervisning har fått av vissa liberala kandidater, bland andra Sirpa Eriksson och Pekka Sonck, men det verkar också finnas ett starkt motstånd inom partiet.
Jag vill därför få det klart för väljarna om vad partiets ställning är i hemspråksundervisningsfrågan och i synnerhet om Mariehamns liberaler stöder hemspråksundervisning.

Andrew Hagmark-Cooper (s)