DELA

Stadsbussen är kostnadseffektiv

Tom Pussinen går till val med följande slogan: "Ta bort den avgiftsfria bussen!"
För att väljarna lättare ska kunna ta ställning till denna uppmaning är det viktigt att veta följande:

När man i Norden bedömer kostnaderna för kollektivtrafik, är tumregeln att samhället står för minst lika stor del som passageraren. Minimitaxan i Finland är satt till 2,28 euro. Om samhället betalar lika mycket blir kostnaden per passagerare 4,56 euro. Men inte i Mariehamn! Här kostar varje passagerare bara 1,54 euro! Och detta bjuder staden alla sina invånare på. Inte mindre än 1.200 utnyttjar detta erbjudande dagligen!
Man kan gott säga att de styrande i staden var mycket framsynta när man år 2000 gick in för den avgiftsfria busstrafiken. Man insåg att hanteringen av kontanter, biljetter och månadskort kostar mera än det smakar. I dag funderar många andra orter i Finland på att följa Mariehamns exempel. Mariehamn framstår således som en klok föregångare i kommunikationsfrågor. Förstör inte detta!

AB Stadsbussen
Uffe Grüssner