DELA

Staden bör visa medmänsklighet

Det är sällan ens fel att två träter.

Den devisen gäller nog även bråket mellan Mariehamns stad och ägaren till restaurang Eat på torget.

Även om två domstolsinstanser har gett staden rätt i sak behöver även den personliga aspekten beaktas. Ägaren har säkert gjort så gott han kunnat utifrån sin förmåga. Därför bör stadens företrädare nu inte slå sig för bröstet och trampa på den som ligger utan visa lite medmänsklighet genom att ta initiativ till en uppgörelse i godo där staden löser in de byggnader som arrendatorn låtit uppföra på egen bekostnad.

Trots att ärendet just nu väntar på prövningstillstånd i högsta instans vore en uppgörelse att föredra framom en långdragen process i ovisshet.

Ove Andersson (ÅF)