DELA

Splittrat om Vårdöbron

Referaten ger ett minst sagt splittrat intryck av lagtingsdiskussionen. Det verkar som beredningen inte är helt komplett, lindrigt uttryckt. Nya tekniska lösningar presenteras i plenum med hemliga avsändare?!
Debatten tar fasta på ny eller renoverad bro. Jag skulle säga att det är mer fråga om en ny bro på gamla stället eller ny bro på nytt ställe.

Några frågeställningar på gamla stället
-håller grundplattorna och pelarfundamenten
-vad har balkarna för bärkapacitet och samverkar de med betongen, ifall de samverkar blir en elementkonstruktion svår, vilket är balkarnas skick
-vad kostar en provisorisk överfart, att köra på bron under hela byggtiden är föga troligt

nya stället
-är markfrågan löst, om inte hur lång tid tar det att lösa
-finns vägplan, om inte hur länge tar det
-vad kostar markinlösen och nya vägar
-finns miljötillstånd, om inte hur länge tar det
-vad säger miljöbestämmelserna om den större miljöpåverkan en ny bro innebär
-finns grundundersökning, om inte vad har antagits beträffande grundförhållande i det pris på ny bro som presenterats
-vad kostar det att riva befintliga bron

Ifall vi är realister så torde en optimistisk tidtabell för markinlösen och vägplan ligga på 2-4 år. Ett miljötillstånd tar ett par år med alla utredningar om alternativ. Vi vet också att besvär kan fördröja med flera år. Vi talar om storleksordningen 5-8 år från beslut till broöppning för en ny bro på nytt ställe. En ny bro på gamla stället går på 2,5 – 3 år.

Tänkbara besvär: Mot MKB’n, mot markinlösen och mot vägplanen. Till det skall läggas eventuella överklaganden.
Borde inte lagtinget ha bättre underlag för sin behandling?
Lennart Isaksson, MSÅ