DELA

Spekulationer med grund, Harry

Svar till Harry:
När man läser min gode vän och kollega Harry Janssons debattartikel om Skarvenaffären och centerns roll måste man säga att centern har gjort ett lyckat förvärv av en närmast frenetisk legosoldat som man har att skicka fram när anfall är bästa försvar. Det är inte länge sedan han befann sig i skyttegraven mitt emot. Det kanske vore klädsamt med lite mer ödmjukhet.

Rätt så oblygt skriver HJ om den historia som rullats upp i massmedia på flera punkter redan innan det hunnit bli historia och dessutom där det inte behövs.
Jag har inte påstått att centern inte har krävt offentlighet av rapporten, särskilt inte efter att oppositionen krävt det, bl.a. obundnas Mika Nordberg, som ställde fråga om det i lagtinget. Man kan sedan ha åsikter om hanteringen och polisanmälningen, men man kan inte i ett öppet, rättssäkert icke korrupt samhälle ha den åsikten (som uppenbarligen HJ också har) att politikerna i landskapsregeringen borde haft inflytande i bedömningen huruvida de själva ska anmälas till polisen. Då är parallellerna till Italien faktiskt inte främmande.

HJ har fel när han förenklar det hela till att handla om ”bristande förvaltningsrutiner”; läs rapporten en gång till, det handlar om uppenbar negligering av dessa rutiner av sådan grad att åtgärden är motiverad.
Intressant också att HJ och landshövdingen är överens, det har ju inte hört till vanligheterna förr. Att det sedan är ”finska” polisen, alltså centralkriminalpolisen, som utreder är bara en följd av regelverket, skäms centern för det så måste man föreslå en förändring av systemet.
Vi har inte heller egen JO och JK på Åland. Dessa frågor har diskuterats länge men jag har inte sett något initiativ från centerns sida, det kanske kommer.

Det vi har är en rättschefsfunktion inom landskapsförvaltningen som ska vara i första hand preventiv säkerhetsventil i dessa frågor men också hantera revisionsrapporter som nu skett. Problemet är bara att den rollen är satt på en tjänst som har den lägsta nivån av anställningstrygghet och kan skiljas från tjänsten utan annan orsak än att landskapsregeringen mist förtroendet för innehavaren, en brist som borde rättas till.
Det gör att man kan spekulera om huruvida det finns tankar på att som hämnd för detta avsätta nuvarande tjänsteinnehavaren Arne Selander.
Dessa spekulationer är dock i detta fall absolut inte ”tagna ur luften” som HJ påstår, de är tagna ur uttalande från centerpartister i lagtingets plenum och vid kaffebord. När man dessutom från centerns sida vill köpslå om tillbakatagandet av anmälan och förtroende för regeringen för att pressa sin regeringskollega så blir saken alltför tydlig.
Fortfarande har centern inte uttalat sagt att de har fullt förtroende för Arne Selander, hur ska man tolka det på annat sätt än att man inte har det?

Det står nog klart för var och en vem som tappat fotfästet en aningen i denna följetong, vars sista avsnitt tyvärr ännu inte är uppspelat.

Danne Sundman