DELA

Spara på barn och kultur?

Tänk att man inte ens blir förvånad. Landskapsregeringen (C-OBS-M-HI) inleder sina inbesparingar i klassisk höger-anda: Med att spara på barn och kultur.

Hur kan det komma sig att man från Ålands Musikinstitut i sista minuten innan terminen börjar, meddelar att undervisning i två instrument och i klassisk balett inte inleds som planerat på grund av osäkra ekonomiska omständigheter? Över 100 barn står nu utan besked om sin undervisning.

Landskapsregeringen har gett flera tilläggsbudgetar under våren i miljonklassen för att stöda företagen och trygga olika verksamheter. Varför såg man inte till att säkra upp ekonomin på skolorna om behovet fanns? Att förhindra redan antagna elever från att få sin undervisning måste strida mot lagen och ge helt fel signal i dessa tider.

Nu om någonsin behövs satsningar på barn och kultur. Detta för att vara långsiktig och i tider av ekonomisk osäkerhet, arbetslöshet, permitteringar och där både företag och privatpersoner går emot en osäker höst. Då har samhället en enda uppgift: Att stå stadigt. Stabilisera osäkerhet. Orka upprätthålla normalitet. Ge samhället trygghet. Att börja med att spara på barns verksamheter måste vara att börja i helt fel ände.

Riksregeringen gav en tilläggsbudget på försommaren för att särskilt värna barn, utbildning och de sociala aspekterna av corona-krisen. Kräv 0,45 procent av alla rikets tilläggsbudgetar som getts på grund av corona-krisen, så att sådana här förargelseväckande frågor och små pengar i sammanhanget inte ens behöver diskuteras.

CAMILLA GUNELL (S)