DELA

Spara med ansvar

Just nu går den svenska ekonomin som tåget medan den finländska ekonomin går på knäna. Den åländska ekonomin är, i stort, beroende av den finländska och därför är situationen allvarlig även för oss ålänningar. Vi behöver helt enkelt minska kostnaderna.

Så var ska vi spara? Och var kan vi effektivera? Jag anser att hela den offentliga sektorn behöver överses. Det betyder inte att alla organisationer per automatik ska få mindre medel. Däremot anser jag att det vore orättvist och oskäligt att lägga hela sparkravet på några få aktörer medan andra organisationer helgas.

Vi ska i sparprocessen ta tillvara all den kompetens som finns i verksamheterna och lyssna till personalens förslag på utveckling och effektivering – så som lantrådet Sjögren brukar säga: ”det finns en anledning att politiker har två öron och en mun”.

Slutligen kan jag konstatera att jag ser ljust på framtiden, regeringen har i sitt regeringsprogram visat att man på allvar tänker ta itu med den offentliga ekonomin för att nå målet om ekonomisk hållbarhet. Det möjliggör ett gott Åland även för kommande generationer.

Ingrid Johansson,

liberal lagtingsledamot