DELA

Sophanteringen är under all kritik

Skötseln av sophanteringen är under all kritik på Åland. Vi har vistad på Åland sedan 60-talet.
Men de senaste åren sköts hanteringen väldigt dåligt det gäller både fasta befolkningen och turister alla sopstationer är tillbommade och hanteringen av sopor sker på vissa tider, mot betalning.
Ris vill jag ge Geta kommun och Ros till Saltviks kommun, hur det ser ut i övriga kommuner på Åland skulle vara intressant att veta.
Med vänlig hälsning
Ulla