DELA

Socialvårdsregister behövs också här

Finlands riksdag behandlar just nu regeringens proposition till lag om yrkesutbildad personal inom socialvården. Enligt lagen ska Valvira föra register över socialarbetare, socionomer (YH) och gerionomer, precis som Valvira för register över hälsovårdspersonalen.
Detta är någonting som fackföreningen Talentia har strävat efter länge. Talentia anser att registreringen betyder rättsäkerhet både för klienter och personalen inom branschen. Man kan enkelt kolla om personen har den utbildningen som krävs. Det blir även lättare för arbetsgivaren att få veta om den som söker ett jobb har behörighet till det.

Så länge
låter all bra. Men det här gäller bara i riket. Eftersom vi har egen behörighet inom socialvård, gäller lagen inte automatiskt här.
Talentia-Åland kräver att så fort lagen träder i kraft i riket så träder den i kraft även här. Vi planerar KST och det blir nya lagar hela tiden. Vi måste ha utbildad och behörig personal att klara utvecklingen.
Registreringen ger högre status och säkerhet, vem som helst kan inte arbeta som socialarbetare eller i ett yrke som kräver socionom (YH)-utbildning.
Marjo Österberg
ordförande, Talentia-Åland