DELA

Socialdemokraterna är för invandring

Socialdemokraterna är för invandring av två skäl:

Vi ska av etiska och moraliska skäl alltid hjälpa medmänniskor i nöd.

Det andra skälet har med vår egen framtid att göra. Vår demografiska profil med låga födelsetal och en snabbt åldrande befolkning är orsaken till att invandring behövs. Vårt samhälle kommer att skrumpna och vårt välstånd hotas om vi inte lyckas få folk utifrån att flytta hit. Detta gäller inte bara för Åland utan för alla EU-länder. Två högt uppsatta ledare i den Europeiska Centralbanken (ECB) sa förra veckan att Europa begår ”demografiskt självmord” om vi inte tar in fler invandrare. Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, visar vägen för en invandrarvänlig politik.

Visst, flyktingsituationen just nu, i det korta perspektivet, är extrem och kräver extraordinära insatser av alla länder. Detta får dock inte skymma det faktum att Europa, i det långa perspektivet, behöver invandring för att behålla välståndet.

Så, socialdemokraterna är för invandring av etiska och moraliska skäl men också av ren självbevarelsedrift.

Karl-Johan Fogelström (S)