DELA

Snabbrutten satsar på nya färjor

Mikael Staffas svarar den 30 januari på min insändare om kortrutt och östra Föglö. Tyvärr innehåller insändaren inga svar på mina frågor! 2000 sidor utredning är värdelösa om de inte behandlar väsentliga frågor. Jag kan bara tolka det så att projekt östra Föglö fortfarande inte är utrett och därmed hänger hela kortrutten via Föglö i luften!

Staffas behöver inte upplysa mig om behovet att förnya fartygsbeståndet. Natur & Miljös förslag SNABBRUTT bygger på att de gamla färjorna byts ut mot nya, moderna och energieffektiva fartyg. På samtliga linjer ökar bilkapaciteten jämfört med idag samtidigt som snabbruttsförslaget introducerar de snabbgående passagerarbåtar som både Kökar- och Sottungabor efterfrågar.

Enligt tillgängliga dokument planerar LR inte att byta ut färjorna förrän de är 40 år. Det är för långsamt. Det finns inte heller behov att förkorta färjpassen för att kunna köra eldrift som t.ex. Svinö – Degerby.

LR:s alla utredningar har hittills kostat lika mycket som det hade kostat att bygga en snabbgående passagerarbåt! Enligt kortruttsplanerna skall Sottunga få en egen liten långsamgående ny färja. Det är en helt bortkastad investering, som inte förbättrar trafiken för någon.

Staffas talar om att hantera andras pengar med omtanke. Om du läser utredningen om Snabbrutt, så ser du att investeringar i nya färjor är billigare och sparar lika mycket som kortrutten utan miljöförstörande ingrepp på land.

Mina ”sifferövningar” baseras helt på LR:s egna siffror så är det någonting där som är ”nonsens” så slår det tillbaka på LR.

JAN GRÖNSTRAND