DELA

Snabbrutt behövs

Varför investera hundratals miljoner i infrastruktur i skärgården? Det innebär svår miljöbelastning och eventuella driftsbesparingar äts upp av kapitalkostnaderna. Ålands Natur och Miljö har i sin utredning snabbrutt visat att man uppnår stora besparingar utan miljöförstörande ingrepp och miljöbelastningen i drift minskar kraftigt. Totalentreprenad är också dyrt, entreprenören ska ha vinst på sin investering.

Snabbruttsförslaget bygger på att de gamla färjorna byts ut mot nya, moderna elfärjor. Ett byte som ändå snart behövs. På samtliga linjer ökar bilkapaciteten jämfört med idag samtidigt som man föreslår snabba passagerarbåtar som både Kökar- och Sottungabor efterfrågar.

Snabbrutten innebär kostnadsminskningar i storleken 5 miljoner euro för frigående färjor. Bränslekostnaderna blir en bråkdel av dagens och personalkostnaderna kan minskas genom att moderna färjor kräver mindre besättning, speciellt med eldrift. Läs om ”e-ferry Ellen” på nätet.