DELA

Småskalighet är en styrka

Man brukar i idrottssammanhang säga att ett lag inte är bättre än sin sämsta spelare. Det tankesättet skulle jag vilja implementera i samhällsdebatten. Genom att bygga upp system som bara passar stora enheter, såsom städer och stora företag, slår man undan benen för småskaliga regioner.

I vårt samhälle vill jag att alla regioner ska få möjlighet att vara livskraftiga utifrån sin egen förmåga. Vi ser också en ökad arbetslöshet i vårt samhälle. Jag tror att lösningen på glesbygdsavfolkning och ökad arbetslöshet är att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att verka. Det är oftast dessa företag som kan etablera sig i glesbygden och det är också de företagen som på sikt kommer kunna expandera.

Jag tror att lösningen på de här problemen är att förenkla byråkratin. Låt mig ta ett exempel: Om en person bedriver småskaligt fiske vill personen inte lägga huvuddelen av sin tid på att jobba med papper, utan personen vill jobba med att fiska. Därför anser jag att samhället behöver hitta sätt att hjälpa dessa små och medelstora företag att kunna ägna sig åt sin huvudsyssla i större utsträckning.

Vårt samhälle behöver vidta alla åtgärder som går för att skapa ett bättre företagsklimat. Det vill jag jobba för i riksdagen. Din röst är viktig, glöm inte att rösta!

Kent Eriksson (Lib),

riksdagskandidat nr. 8