DELA
Foto: Stefan Öhberg

Slöseri på Pommerndockan

Vid en lätt genomgång av beslut tagna i stadens förvaltning konstaterar följande.

Ursprungligen har man tänkt delta med 1 000 000 euro som motsvarar 25 års underhållskostnader vid varv om man uppskattar att docknings- och underhållskostnader vid bogsering till varv skulle vara 400 000 euro /tio år.

Redan med detta beslut har man alltså gladeligen offrat 25 års underhåll utan att ha fått en enda tjänst för pengarna. Man kunde ju anta att kritiker skulle ha stoppat detta slöseri med insparade pengar redan i detta skede, men nu stoppar ju inte slöseriet här. Man har genom ett extra beslut beslutat att bevilja ytterligare 770 000 euro för projektet (sarkofagen i folkmun numera). Om ni räknar lite löst så har vi just gått miste om ytterligare 20 års underhåll åt Pommern.

45 års underhåll helt bortkastat. Pommern har inte fått en enda cent ännu. I motsats till att ha varit välunderhållen till år 2061. Är ni med. Hur ska en vanlig människa kunna förstå och tolerera att man nyligen genom åtdragen svångrem ha tvingats utstå (och kommer att bli tvungen att utstå) inbesparingar på snart nog alla sektorer. Inte får vi någon yvigare service på vare sig hälso- , skol- eller åldringsvård för pengarna om de går till Pommerns underhåll heller, säger ni. Helt riktigt, men vi kan åtminstone ha en symbol i stadens hjärta (hamnen) som välkomnar dem som skall försörja oss i framtiden och det måste få kosta något. Sarkofagen ger ingenting, den bara fördröjer Pommerns underhåll med två år.

Rapport från Turku Repair yards: Suomen Joutsen renoveras efter 10 år för uppskattningsvis 450 000 euro inkl bogsering till och från varvet. Varvsjobbens andel uppskattar jag till 300 000 euro. Vad gör man?

– Plåtbyte i bordläggningen noll kilo. Fanns inget behov för byte. (Varför blir jag inte förvånad?)

– Nitreparation cirka 150 svetsade nitar (inte 13 500).

–– Färgen i botten sedan senaste dockning tio år tidigare var så gott som intakt,

– På grund av att bordläggningen i Aura å i vattenlinjen utsätts för hårt isslitage (som dock inte påverkat färgen hittills) så beslutar man att blästra bältet (vattenlinjen) och måla med Inerta 160 (isbrytarfärgen jag talade om i en tidigare insändare).

– Högtryckstvättning av master och målning av dessa.

– Blästring och målning av maskinrum och förpik.

– Man har tagit två hål i botten (endast för åtkomst), gamla plåten tillbaks efter reparation.

Är de så dumma (Åboborna) att de går och gör service på fartyget för 450 000 euro och får tio års respit för nästa åtgärd som nu är satt i system, eller är det vår vackra stads styrande organ som är dumma eller bara inte kan räkna.

Jag ska kolla landskapsregeringens tilltag härnäst för där finns det mycket kosing till underhåll av Pommern om bara viljan finns. Man har ju sparat in flera miljoner på skärgårdstrafiken så nu är det dags att frossa.

PS. Hörde idag att Sigyn med docka och allt skall i docka snart

Henry Höglund