DELA

Slopa pensionsförmånen för lagtingsledamöterna

Pensioner och pensionsförmåner diskuteras och berör alla. Nu senast följde vi diskussionerna om polisernas pensionsålder. Vid lagtingsvalet 2015 fick de nya ledamöterna en modernare ”fallskärm” i form av anpassningsbidrag under en övergångsperiod den dagen de slutar sitt uppdrag i lagtinget.

De tidigare ledamöterna fick däremot behålla sin pensionsförmån som ger dem rätt att få tidigarelagd ålderspension oberoende av ålder och utan beaktande av kapitalinkomster. Den förändringen gjordes inte frivilligt utan på uppmaning av medborgarna. Riksdagen hade redan 2011 gjort en liknande förändring.

Men medborgarna varken i riket eller på Åland uppfattar att detta är riktigt tidsenligt. På uppmaning av ett medborgarinitiativ i riket har nu äntligen riksdagen gått in för att ändra dessa orimliga förmåner även för de som börjat sitt riksdagsuppdrag innan 2011. Det är tidsenligt och rakryggat!

Argumentationen tidigare i både riksdag och lagting har varit att det strider med grundlagen att ändra en pensionsförmån. Men att sluta sitt uppdrag vid till exempel 35 års ålder och jobba som konsult, med enbart kapitalinkomster, fram till pensionsåldern är inte rimligt! Nu har även grundlagsexperter kommit fram till att det inte alls är några problem att ta bort denna orimliga fördel för den gruppen som ännu kan utnyttja den.

Man har klokt nog insett att ”pensionen” inte alls är någon pension utan snarare ett arbetslöshetsunderstöd för riksdagsledamöter! Det innebär rimligtvis att det inte är några som helst problem att ändra detta även för våra sittande och tidigare lagtingsledamöter!

Nu skulle det vara välkommet att lagtinget på eget initiativ tar upp denna fråga och ändrar förmånen tidsenligt i likhet med riksdagens förslag!

ANNA HOLMSTRÖM C