DELA

Skyddsarbete eller inte?

När Tehy varslade om strejk 23/10 2014 var det ett strejkvarsel utan löfte om skyddsarbete av tehyiterna. Detta valde vi att göra för att vid strejken 2003 bedrevs det så mycket skyddsarbete av tehyiter att strejken kunde pågå i 3 ½ månad och landskapet tjänade ca.300 000 euro/månad på strejken. Att strejken tilläts pågå så länge var dåligt för ålänningarna som fick vänta väldigt länge på att bli kallade till ÅHS för rutinundersökningar.
En så lång strejk ville vi absolut inte ha igen, därför valde vi en strejk utan skyddsarbete. Man ska komma ihåg att under en strejk så är det inte en ”normal” verksamhet som ska bedrivas, det är det mest akuta som ska skötas och tas om hand, det är det som är skyddsarbete. Enligt lag är vi tehyiter inte skyldiga att utföra detta. Det arbete som nu bedrivs inom ÅHS är skyddsarbete och det utförs av icke Tehy-anslutna medlemmar.

Här kommer några exempel på hur verksamheten fungerade under tiden 02.06-19.09 (tid för strejk) 2003 samt under samma tidsperiod 2013.
2003 Utfördes 2 TURP (hyvling av prostata), 2013 utfördes 4
2003 Utfördes 11 Cystoskopier (undersökning av urinblåsa), 2013 utfördes 9
2003 Utfördes 62 Gynekologiska ingrepp, 2013 utfördes 60
2003 Utfördes 19 ingrepp på lår, knä, underben, vrist och fot, 2013 utfördes 26
2003 Utfördes 20 ingrepp i armbåge, underarm, hand och finger, 2013 utfördes 26
2003 Utfördes 21 övriga ortopediska ingrepp, 2013 utfördes 26

Att Tehy skulle varsla om strejk kan inte ha kommit som en överraskning för arbetsgivaren, redan i augusti under förhandlingarna sade vi, blir det strejk så blir det utan skyddsarbete. I augusti fick hälso- och sjukvårdsdirektören Katarina Dahlman ett mail från Tehy där det stod ” Tehys förhandlingsgrupp håller nu på att planera inför hösten. Vi hoppas fortfarande att en strejk kan undvikas, men det är osäkert hur det blir. Med tanke på patientsäkerheten skulle det vara lämpligt att ÅHS så fort som möjligt utreder möjligheterna att skicka ett stort antal patienter till till exempel Uppsala och Åbo, för den händelse att Tehy skulle ta ut sina ungefär 400 medlemmar i strejk. Det ligger ju i allas intresse att patienterna inte skadas i en eventuell allvarlig arbetskonflikt.”

Från Tehys sida noterar vi att vår vägran att låta Tehymedlemmarna utföra skyddsarbete har gjort att vården vid ÅHS blivit lite dyrare och krångligare än vad den skulle ha blivit om skyddsarbete skulle ha utförts av Tehymedlemmar. Däremot bedömer vi inte att vi orsakat någon fara för människoliv genom vårt nej till skyddsarbete.
Vi får dagligen höra från våra kvarvarande kollegor inne på ÅHS att det fungerar bra, och att vi ska kämpa på, ge inte upp. Det som inte har fungerat bra är att det har varit dåligt organiserat, personalen har till exempel inte vetat när dom ska vara på jobb. Vissa dagar är man väldigt många på jobb oc h vissa dagar väldigt få på jobb. Patienterna som besöker akuten är väldigt nöjda, man får träffa läkaren med en gång, i vanliga fall kan man få sitta och vänta 2-4 timmar innan man får träffa läkaren.

Kompetensen på akuten är väldigt hög nu under strejken, det finns många läkare till hands som är beredda att rycka in. Allmänheten ska komma ihåg att när det är ”normal” verksamhet så finns det endast 1 läkare på hela ÅHS under kvällen och natten som ska serva akuten och alla vårdavdelningar. Under sommaren är inte heller bemanningen optimal, svårt att få utbildad och kompetent personal. Den befintliga personalen får vrida och vända på sig för att få det att fungera och att det finns någon van personal på varje skift.
Då är min fråga till klinikcheferna, varför är det inte under semestermånaderna lika viktigt att det finns kompetent och van personal? Varför går ni inte ut i tidningarna till sommaren och säger att ”patientsäkerheten inte kan garanteras, folk kan dö på grund av att vi inte har kompetent och tillräckligt med personal ”

Riksförlikningsman Esa Lonka hade i samråd med arbetsministeriet möjlighet att skjuta fram strejken ytterligare en vecka om han bedömt situationen samhällsfarlig. Det gjorde han inte!
Efter strejkvarslet har landskapsregeringen inte visat något större intresse för att förhandla med Tehy. Om landskapsregeringen verkligen skulle vilja att situationen på ÅHS skulle återgå till det normala, så skulle landskapsregeringen vara beredd att förhandla med Tehy varje dag för att nå en lösning på arbetsstriden.

Det verkar som att landskapsregeringen vill försöka spara pengar genom att låta strejken pågå så länge som möjligt. Därför vill man ha in oss i skyddsarbete för 15-18 euro/timme, istället för att betala bemanningssköterskorna 60 euro/timme. Vi har hört, vilket vi hoppas på att inte stämmer, att landskapets förhandlare säger att läget är lugnt och att det inte är bråttom med något. De tror att vi kommer att ge upp inom några dagar och att vi, medlemmarna är oroliga och osäkra, att de nu bara väntar ut oss. Tror de så, har de fel.
Förhandlingsdelegationen för Tehys fackavdelning på Åland r.f