DELA

Skridskobana på torget – en bra idé

Jag önskar ta tillfället i akt och tacka Maria Antman för en intressant motion om att anlägga en skridskobana på torget. Hon är inte den första som kommer med idén men det är glädjande att frågan än en gång väcks. Det vore otroligt nyttigt för Mariehamns stad i allmänhet och torget i synnerhet om en skridskobana kunde anläggas. Då skulle torget komma till användning även vintertid och fler medborgare skulle förhoppningsvis röra på sig.

När vädret tillåter spolas varje år en bana på en av tennisbanorna intill Islandia. Detta är otroligt roligt och ger en helt annan känsla än att åka skridskor inne i hallen. Men är tennisbanorna bredvid Islandia verkligen den bästa platsen? Att anlägga en bana på torget skulle få stadens centrum att bli mer levande. Kanske skulle det till och med kunna locka folk till de närliggande butikerna.

Det finns förvisso kylaggregat under tennisbanorna intill Islandia, men de senaste två åren har dessa ändå inte använts av ekonomiska skäl. Banan har alltså varit av naturis och det skulle fungera minst lika bra på torget som bakom Islandia.
Idén för tankarna till New York och andra metropoler där skridskobanor anläggs tätt. I Central Park finns åtminstone två berömda banor. Där tar de betalt av de åkande, men jag anser att Mariehamns skridskobana kunde vara en service till medborgarna.

Det ekonomiska läget i staden är otroligt ansträngt, men en skridskobana skulle kunna skötas av vaktmästarna i Idrottsparken. Det uppkommer en viss kostnad för Mariehamns stad, det är helt klart, men denna kostnad är enligt mig mindre än den nytta och det nöje som förhoppningsvis skulle uppstå för medborgarna.

Gör vår pittoreska stad ännu mysigare. Anlägg en skridskobana på torget!
Gabriel Sjöström (M)