DELA

Skolbron på Kökar måste renoveras

Skrivelse från Kökar företagare rf. om skolbron mellan Karlby och Finnö.

Bron mellan Karlby och Finnö är hårt trafikerad och den har passerat sitt bäst-före datum. Nu i skrivande stund genomgår Kökar sin största expansion i modern tid och två större byar uppförs på Kökars östra sida av bron jämte nya företag. Bron är i dag begränsad till 50 ton då konstruktionen försvagats och det är ytterst skyndsamt att åtgärda bron! En långtradare på 62 ton kommer idag inte över bron, Detta fördröjer vägbyggen med mera på brons östra sida och fördyrar en redan dyrare byggnadskostnad som det innebär att bygga ute i skärgården. Femhundra långtradarlass blir snabbt tusen lastbilslass vilket i sin tur är enorma kostnader för entreprenader.

I samband med brobyte finns det ett alternativ som aldrig tagits upp till diskussion på högre nivå, en öppningsbar bro. Det finns farled som sträcker sig skyddat från Embarsundsfarleden till finska Utö rakt genom Kökar. Denna farled är en säker genomfart framom att åka på öppet hav runt Kökars västra sida, denna sträcka över öppet hav och ständigt ökande vindar begränsar tillgängligheten till Kökar. För att ytterligare stöda våran framhållan lyfter vi fram riskerna med att sjöbevakningsstationen avvecklas på tid och säkerhetsläget för sjöfarare försämras. Man bör därför beakta denna åtgärd som en säkerhetsfarled vid utsatt väder. Men den inre farledens framkomlighet begränsas av brons höjd. Genom att öppna upp Kökar för genomfart öppnas helt nya möjligheter för Åland. Kökar kommun har senast 2010 förordat en öppningsbar bro till landskapet men inte fått gehör för denna. Vi gör nu en påminnelse om detta önskemål även från Kökar företagare rf:s håll.

För tillfället utförs även sjömätningar av farlederna på Åland och man har delvis mätt farlederna på Kökars södra sida, Men av någon anledning har farleden mellan Harparnäs och Karlby inte beaktats i denna mätning. Tag med denna korta farled i projektet så får Åland en modernt uppmätt rutt in österifrån.

Kökar företagare rf.

Styrelsen gm.

Johannes Jansson

Ordförande