DELA

Skatepark gynnar hela Åland

Med glädje konstaterar jag att fler och fler inser att våra barn och ungdomar behöver en ny skatepark och engagerar sig i frågan. Hoppas att entusiasm håller kvar även efter valet.

Erica Sjöström skrev i en insändare den 30.9.: ”Stadsfullmäktige har beviljat medel för en ny skatepark i Mariehamn tillsammans med andra kommuner”. Jag vet inte vilka kommuner det handlar om men Erica kan säkert svara på frågan. Saltviks Runar Karlsson sade att alla kommuner ska vara med och bidra. Bra Runar!

Eftersom en permanent skatepark kommer att finnas för alla barn och gynnar hela Åland som resmål för turister. Därför vill jag appellera till kommunernas medlemmar i styrelser, fullmäktige, direktörer mm att ställa sig positivt till projektet och hjälpa till att en sådan park kan bli verklighet!

Våra barn behöver just nu då det digitala livet allt mer bestämmer över deras fritid tillgång till möjligheter för meningsfulla utomhusaktiviteter. På Ericas fråga var en skatepark ska finns ett helt enkelt svar: I Miramarparken! Stället är öppet med centralt läge och har bra insyn. Det underlättar förebyggandet av mobbning och drogmissbruk. Dessutom kan jag tänka mig är det lättare att hitta sponsorer pga parkens goda läget.

Så låt oss gemensamt jobba för en god sak för våra barn och ungdomar!

René Janetzko