DELA

Skarven välkommen!

Landskapsregeringens brist på insikt om trafikbehovet skapade stora bekymmer för föglöbor, företag och arbetspendlare under Skarvens översyn. Informationen om färjbytet var sen och bristfällig. Att trafikera med Skarvens turlista under översyner klarar inte av kapacitetsbehovet pga. ersättningsfartyget är för litet och att det under pauserna skapar köbildning med efterlämnade bilar som sedan hänger med hela dagen.

För framtida byten måste informationen förbättras och kapaciteten utökas med extra färja eller tätare turlista hela dagen där ingen paus i trafiken får förekomma.

Det kaos som Skarvens översyn skapade får inte upprepas!

Arbetet med kortrutten måste gå vidare i snabb takt för att skapa en bra och förutsägbar trafik till en lägre driftskostnad

Torsten Sundblom, Kst-ordf (Lib)