DELA

Skärgårdsturismen är värd mer

Lagtingsledamot Tobben Eliasson framför en beskrivning över den åländska skärgården och golfturismen som vi i Brändö inte känner igen.
Eliasson påstår följande i Nya Åland, 19.02. 2010, gällande golf i Brändö; ”Här handlar det om en mycket stor investering, även när den görs på fasta Åland, och det fordras hög kvalitet på bana, boende, transporter och alla annan service för att bli konkurrenskraftig på marknaden.” Och slår han ett slag för småskaligheten och ”söka nya lösningar.” Konkretisera gärna!

Eliasson skriver vidare; ”En framgångsrik privat aktör som finansierar, bygger och driver, ett näringsliv som stöder, efterfrågan på produkten samt inte minst medverkan från de stora säljaktörerna som vill marknadsföra banan.”
Varför skulle inte produkten Golf vara efterfrågad i skärgårdsmiljö och varför skulle ”de stora säljaktörerna”, kommersiellt bevandrade, vara mindre intresserade av skärgårdsgolf? De är redan stora på inkvarteringen i vår region.
Skärgården versus Tobben Elisasson tvingas man konstatera.

Eliasson är erbarmligt dåligt insatt i både boende och trafikupplägget österifrån. Så gott som samtliga stugbyar, hotell, pensionat etc. är av yngre datum än de på huvudön, största delen från ingången av 90-talet, och betydligt fräschare, vågar vi påstå.
Viggen har den aktningsvärda åldern av 10 år på nacken, mycket väl hållen och cafeterian är ypperlig, men tycks det, har för få gäster. Gångtiden från fasta Finland (Gustavs) ca 35 min. och väl utbyggt vägnät till hamnen i Gustavs/Osnäs.

Hög kvalitet ska det vara, enligt Eliasson. Jadå, men på riktiga turistorter finns vanligtvis ett utbud av tjänster och varor för alla kundgrupper, det som branschfolket kallar segment. Kanske vår planerade golfbana kan nå nya grupper, utanför den exklusiva skara som Eliasson siktar in sig på? Vanliga vardagsmänniskor.
Kanske det är möjligt att med en rimlig marknadsbudget göra Brändö till en attraktiv inkörsport för allemansgolf på Åland, vad säger Du, Tobben Eliasson?

Skärgårdsturismen har gått i stå på den åländska sidan. På Åbolandssidan fortsätter bl.a. utbyggnaden av Skärgårdens Ringväg. Nya faciliteter byggs upp längs vägen. Det känns inte meningsfullt att rada upp alla de stödfunktioner, KK och badhus m.m. som på senare år byggts på fasta Åland.
Skärgårdsturismen förtjänar ett bättre öde än den en gång så framgångsrika växthusnäringen. Konsulentverksamheten lades ner, försöksväxthuset Sarvik gick samma väg. Näringen dog.
Brändö golf