Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Skärgården behöver solidaritet

Åland behöver en skärgårdspolitik som bottnar solidaritet, trygghet, jämlikhet och alla människors lika värde. En politik som stärker möjligheterna att bo kvar och öka invånarantalet. En politik som tillgängliggör skärgården för fritidsboende och turister. Skärgården ska förbli skärgård, men nya resmöjligheter, ny teknik och årstidsanpassad mötesverksamhet ska skapa nya förutsättningar för en modern ändamålsenlig organisation och administration. Småskaligheten är viktig, men vi behöver samarbete och samordning på många områden. För skärgården krävs ofta speciella lösningar. Vi behöver nya trafiklösningar för att förkorta tidsavstånden och för att knyta ihop de olika delarna i skärgården. Det är en viktig grund för att behålla och locka nya invånare, ha underlag för nödvändiga samhällsfunktioner och tillgängligöra skärgården för fritidsboende och turister. Kommunerna, sjukvården och skolan och andra enheter måste utveckla sitt arbete via nätet. Webbkommunikation utvecklas som en självklar del av mötesteknik. Först då upplever människor att avstånden spelar mindre roll.

Jag kommer att arbeta för:

Alla åtgärder och beslut konsekvensbedöms utifrån hur de påverkar skärgården. Då normen är att bo centralt, gynnas medvetet och omedvetet, de som bor på en centralort. Därför måste alla beslut och åtgärder alltid konsekvensbedömas utifrån hur de påverkar skärgården.

Kollektivtrafiken till land och sjös utvecklas bland annat genom snabba persontransporter

Ålandstrafiken omskapas och utlokaliaseras, en ny organisation skapas med fokus på service och ändamålsenlighet

En extern utvärdering görs över privatiseringen av skärgårdstrafiken

Teknikutvecklingen tas tillvara

Skärgården garanteras en plats i ÅHS styrelse

Företagsam Skärgård förstärks och får i uppdrag att bli skärgårdens lokalautvecklingsorganisation

Kommunerna utvecklar partnerskap kring ungdomsarbete för att skapa högkvalitativ fritidsverksamhet

MIA HANSTRÖM

Ålands Socialdemokrater