DELA

Skäms, staden!

Staden skall få en ny staty. Snart står tsarevnan Maria Alexandrovna i Stadshusbacken och blickar ut över den stad till vilken hon lånat sitt namn. Väl så, men varför skövlar staden backen i onödan?
Inför mötet där beslutet om statyns placering skulle tas upplyste undertecknade stadsdirektören och stadsarkitekten om att Marias storlek och vida kjolar inte ryms under den mycket vackra gamla björk som pryder stadshusbacken på den tilltänkta platsen. En placering bara någon meter längre västerut skulle ha räddat björken; en riktig kejsarbjörk vid en kejsarinna.

I stadshusbacken har alltid vuxit björkar. Den sista har nu fallit. Det tar två generationer för en björk att växa sig till den storlek och skönhet som den som staden nu har fällt. Vilken arrogans! Skäms staden!
Folke Wickström
Jerker Örjans