DELA

Skäms, Igge!

Att i raljerande ordalag uttala sig om hur vården av långtidssjuka skall bli mycket bättre med en sammanslagning av kommuner är att föra ned debatten på en chockerande låg nivå, och anstår verkligen inte en lagtingsman. Den som är sjuk är i behov av stöd och hjälp, och skall definitivt inte behöva utstå att blandas in i det politiska spel om kommunsammanslagningar som just nu pågår på Åland. Skäms, lagtingsman Igge Holmberg.

Runa Lisa Jansson

Svar:

Runa Lisa Jansson vill att jag ska skämmas för att jag vill att alla ska få samma service. Det tänker jag inte göra.

Eftersom jag jobbat som assistent till personer med funktionsnedsättningar som varit tvingade till att vistas på ett äldreboende eftersom kommunen inte hade annat anpassat boende, exakt det som den ursprungliga insändaren handlade om, så vet jag vad det handlar om och skäms inte alls.

Det var bra att även denna vinkling kom upp. Och om Runa Lisa menar allvar med sitt prat om att de ska få det bättre så är starkare kommuner den rätta lösningen.

Varför jag ska skämmas för att jag påpekar det vet jag inte.

Det är inget politiskt spel, det handlar om att förbättra tillvaron för just dem som Runa Lisa säger sig värna.

Människor vars vardagliga liv i kommunerna är olika, eftersom kommunerna nu inte har de resurser de behöver för att ordna en likvärdig service över hela Åland. Vilket var vad Runa Lisa efterlyste i sin ursprungliga insändare.

Igge Holmberg