DELA

Skamligt neka insyn

Till Ulf Donner/ Styrelsen Stiftelsen Hemmet.

För någon dag sedan var jag på Åland och gjorde ett besök angående den utredning som nu ska börja avseende den vanvård som jag själv och många blev utsatta för på Stiftelsen Hemmet i Lemland på femtio- och sextiotalet ända upp till sjuttiotalet. Jag och Loffe Johns hade en bra dialog med utredaren samtidigt som jag även delgav media om vad jag anser och varför denna utredning behöver komma till stånd.

Vad jag däremot är mycket kritisk till är hur ansvarig föreståndare för Stiftelsen Hemmet, Ulf Donner mycket utmärkande redan innan utredningen har börjat förbjuder media och oss som varit utsatta på hemmet att inte få besöka huset. Ansvarig föreståndare Ulf Donner meddelade till media att de intagna kunde ta skada utav att någon kom in i huset. Däremot gick det bra att vistats utomhus.
Att de intagna däremot blev lyckliga utav att få besök visar på något helt annat där de kom ut ur huset där de förde en glad dialog med oss visar på något helt annat. Beteendet däremot ifrån herr Donners sida visar på att något samarbete inte kommer ifråga ifrån dagens föreståndare, lika litet som det var i gången tid.

Det är beklämmande hur ansvariga personer ännu idag visar avoghet och instängdhet i att själva kanske bli synade. Bemötandet om att inte få besöka huset är liktydigt med att man har något att dölja då man inte vill ha insyn liknande vad som skedde oss då vi fanns i huset som barn.
Krister Lumme / Mariefred