DELA

Självstyrelsen måste rannsakas

Har självstyrelsen spelat ut sin roll, frågar sig Runa-Lisa Jansson i NÅ 12.4. Som den fungerar idag, definitivt JA. Men det beror inte på EU eller Helsingfors.
Det beror på självstyrelsens oförmåga att använda självstyrelagens möjligheter till utveckling av det åländska samhället på våra villkor.
Åland har en särställning gentemot resten av Finland, genom vårt läge och vårt språk. Därför kan det vara befogat med ett utökat självstyre. Åtminstone för 90 år sedan. Men att år 2012 driva ett samhälle med en lekmannaregering är inte ändamålsenligt eller försvarbart.
När man har ansvar för 29.000 personers vardag och framtid, så behövs det stabila och starka ledare med ett högt rättsmedvetande och gediget kunnande i ett samhälles funktioner och ekonomi.
Om man dessutom har 2.000 anställda, så går det inte att lägga det ansvaret på politiska lekmän.
Redan det att högt utbildade tjänstemän i förvaltningen skall lyda direktiv från lekmän är absurt.

Självstyrelsen kanske inte behöver avvecklas, men den behöver definitivt utvecklas om den skall ha ett berättigande i framtiden. Lagtingets uppgift var redan från början en för stor bit att svälja för ett litet bondesamhälle, och det var olyckligt att självstyrelsen omfattade lagstiftningsbehörighet.
Lagtinget är en mycket dyr kopieringsmaskin som inte tillför det åländska samhället något av värde. När dessutom lagberedningen lägger fram kopierade lagar som varken är rättssäkra eller ren svenska, så är det en mycket farlig väg att låta en samling folkvalda lekmän klubba igenom dem.
Inför 90-årsfirandet finns det all anledning för självstyrelsen att rannsaka sig själv och försöka se Åland som en del i en internationell omvärld, inte som en klenod från 1900-talets början.
Jan Liljehage