DELA

Självklart med nm på gammaldags skylt

Svar angående skylten på Torget med distans i nm.
Jag var med i en arbetsgrupp som under projektet Sjöfartsstaden Mariehamn ordnade dit skylten troligen ca 1994-1995.
Som man kan se av skyltens utformning var meningen att den skulle se litet gammaldags ut med tanke på segelfartygsepoken och den tidens anda.
Enligt den tidens sedvänja och standard betecknades distansen till sjöss med nm (nautisk mil).
Jag var den som beslöt att det skulle vara nm, vilket jag fortfarande anser vara helt riktigt i detta fall.
Enligt vad jag kan se så användes i sjöfartsutbildningen ännu 1972 nm för distans, detta har tydligen senare ändrats till M.
Av sammanhanget framgår nog tydligt att det inte kan vara fråga om nanometer.

Distanser och kurser räknades ut av Sjöfartsläroverkets sjökaptens elever under ledning av överlärare i navigation Ralph Salo.
Jag har talat med Ralph Salo om saken och han anser att distansen i nm är helt rätt i detta sammanhang enligt den tidens sedvänja och standard.
Pensionerade sjökaptenen Clas Öfverström anser att med tanke på skyltens ”old fashion” konstruktion är det självklart att det skall stå nm på denna.
Jan Sundström
Pensionerad sjökapten och hamndirektör