DELA

Satsa på jämställda löner, nu!

Aldrig har landskapet haft så höga skatteinkomster som nu. Landskapets skatteinkomster har ökat med hela 28 miljoner på ett år. Överskottet för år 2017 är över 16 miljoner.

Tidigare har orsaken till införande av jämställda löner skyllts på att det inte finns pengar. Nu finns det pengar.

Lite bedrövad blir man när landskapsregeringen genom finansminister Mats Perämaa (Lib ) säger i en intervju i Ålandstidningen att man kommer att använda överskottet till satsningar i skärgårdstrafiken, polishus, geriatriska kliniken och IT. Inte ett ord om jämställda löner. Säkert behövs det pengar till en del som finansministern nämner men nog måste man väl kunna prioritera jämställda löner inom mångmiljon överskottet.

Främst gäller det jämställda löner inom vårdyrket vilket skulle betyda ett lönelyft om ca 20 % för de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Skulle landskapet införa jämställda löner så var kommunerna tvungna att följa efter, speciellt inom omsorgen.

Detta skulle medföra att fler väljer yrken inom vård och omsorg, där det råder brist på arbetskraft idag och bristen förväntas öka med dagens låga lönenivåer. I landskapets budget för år 2019 måste jämställda löner infrias.

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT