DELA

Satsa på det förebyggande arbetet, det lönar sig

Det är glädjande att höra att ÅHS backar och återinför barnrådgivningens hälsokontroller, lagar ska följas. En annan grupp som lidit och lider av mottagningars begränsade verksamhet är de unga kvinnor (och män) som besöker preventivmedelsmottagningen, en grupp som inte står på barrikaderna eller fyller insändarsidor när de inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

Åland har en, i nationella mått mätt, osmickrande förstaplacering då det gäller antalet aborter. Här behöver vi arbeta proaktivt, och tillgången till preventivmedel och preventivmedelsmottagningens tjänster är avgörande, men mottagningen har varit stängd en längre tid men även om läget nu lättat något, har man inte full bemanning. För ungdomar är sommaren är en dålig tid att ha preventivmottagningen stängd.

 

Tillgången till rätt utbildad personal är en avgörande fråga för att utföra förebyggande eller preventivt arbete. Men vi vet att insatserna lönar sig, och i rapporten från ”hälsa i skolan” som nyligen genomförts ser vi att det sexuella våldet ökar, därför är det viktigt att säkerställa resurserna även i den här förebyggande verksamheten, som omfattar så mycket mera än just preventivmedel. Studerandes tillgång till preventivmedelsmottagningens tjänster kommer att vara begränsad hela hösten, trots att även denna verksamhet är lagstadgad. Vi behöver göra allt vi kan för att minska antalet aborter, då minskar sexuellt överförbara infektioner, risken för gynekologiska komplikationer och även infertilitet och risken för psykisk ohälsa minskar, det är alltså en investering!

Lönefrågan är inte allt, men ändå en avgörande faktor, för att locka folk till hälsovårdaryrket och att få folk att stanna kvar, och jag anser att utbildning och ansvar ska löna sig. Vi har långt kvar till lika lön för likvärdigt arbete.

 

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)