DELA

Satsa på bussar istället för tunnel

I USA byggs inte längre nya stadsmotorvägar. Inte främst av miljöskäl, utan av ekonomiska och sociala.
Synen på stadens transporter förvandlas och bilen är inte längre norm. ”Om ett decennium äger vi kanske inga bilar.” sade Los Angeles borgmästare i september 2014. Även Janette Sadik-Khan, tidigare trafikchef i New York, twittrade nyligen ”Det är fotgängare, inte bilar, som driver ekonomin”.
Samtidigt vill Moderaterna satsa på en tunnel under Östra utfarten med argument att det skulle ge mycket mer till ålänningarna. Moderaterna vill alltså satsa på bilismen istället för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Biltrafiken betraktas av de flesta städer som en belastning och allt som kan göras för att minska denna och öka gång-, cykel- och kollektivtrafik ses som en vinst för ekonomi och miljö. Mariehamn har backat inom detta område under Moderaternas ledning. I dag har v i en kollektivtrafik som närmast är ett förakt. Bilismen och färdtjänstens kostnader har ökat.
Detta kan vi Socialdemokrater inte acceptera. Genom samarbete med landskapet och våra kringliggande kommuner bör vi utveckla kollektivtrafiken och även göra den avgiftsfri för alla barn och ungdomar.
Genom att åka buss sparar vi både pengar och minskar miljö- och klimatbelastningen. Åland behöver en kollektivtrafikpolitik. En politik som driver området framåt, som gör satsningar på en övergång till biogasdrift, bättre lösningar för cyklister och även kollektiva lösningar för färdtjänst och sjukresor.
En översyn av taxorna är nödvändig för att göra det mer fördelaktigt att åka kollektivt jämfört med att ta bilen. Avdragen som får göras i beskattningen tycks inte räcka.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av geografiska gränser och måste tillgodose resenärernas behov. Vi socialdemokrater vill att det ska vara enkelt att köpa biljett och planera sin resa. Fysisk anpassning för personer med funktionsnedsättning är också något vi strävar efter, för att fler ska kunna resa kollektivt.
Vi vill satsa ekonomiskt på detta politikområde istället för dyra tunnellösningar.
Sara Kemetter (S)