DELA

Satsa på barnfamiljer

Bakgrund och slutreplik beträffande gratis dagis
En förtätning av stadens centrum och tillgången till tomtmark i Mariehamn har eftersatts, vilket utnyttjats av randkommunerna. Detta i sin tur ar lett till att prisbilden och tröskeln för inflyttning till Mariehamn blivit mycket hög. (Ett generellt skatteavdrag för arbetsresor gör inte heller en inflyttning till Mariehamn mera attraktiv.)

Beträffande tillgång till tomtmark och förtätning av centrum har en förbättring uppnåtts, men innan detta är konkret förverkligat tar ytterligare ett antal år. Att ytterligare bara vänta innan dessa åtgärder får praktisk effekt är inte acceptabelt. Mariehamn måste visa praktiskt och konkret –inte bara i ord- att stadens målsättning och ambitioner är att vara och förbli ett attraktivt dynamiskt centrum. Och, motorn i detta utgörs långt av barnfamiljerna – både som producenter och konsumenter . För det stora flertalet barnfamil jer som saknar ”old money” och kapital är inte bara ränteavdrag utan också gratis dagis definitivt av stor betydelse.

Mina insändare och min argumentation för detta är dels att denna åtgärd- gratis dagis- inte tar lång tid att förverkliga, samtidigt som det utgör en tydlig markering och satsning på de grupper som skall föra samhällsutvecklingen vidare. Att nu höja avgifterna på dagis då personaltätheten och dagisutrymmet samtidigt har minskat känns väldigt opedagogiskt.
En alltför långt gående absolut ”rättvisa” kan ibland leda till handlingsförlamning typ ”mycket prat och lite verkstad”
Henrik Löthman (S)