DELA

Sänk rösträttsåldern

Det var tur att jag inte närvarade under hela ungdomsevenemanget i lagtinget i onsdags. Vad tråkigt det måste ha varit att sitta på lagtingets läktare som ungdom under alla anföranden och repliker. Det är ju samma sorts rappakalja som maler på. Men däremot fanns det väldigt engagerade lagtingspolitiker som drog upp flera konkreta förslag, till exempel Johan Ehn som menade att man bör sänka rösträttsåldern för kommunalval till 16 år.

När det sedan led mot programpunkten där ungdomarna skulle få ställa frågor till en lagtingspanel blev det desto intressantare. Jag ställde snällt frågan om hur man ställde sig till att rösträttsåldern även för lagtingsval skulle vara 16 år. Bara Danne Sundman räckte upp handen när Roger Nordlund frågade vilka som understödde tanken.

Detta visar klart och tydligt på att de flesta politiker ändå inte alls förmår inse att ungdomar är en otroliga resurser, när det kommer till kritan. Jag förstår inte hur man kan resonera att ungdomarna är för dumma och okunniga för att ta ställning till åländska politiska frågor. Om man sänker rösträttsåldern, får månne de sittande politikerna svårare att komma in i lagtinget igen? Får vi ett massivt generationsskifte där ungdomar börjar roffa åt sig makten allt mer? För vi alla vet ju att det innebär en politiskt strukturell kollaps, eller hur?

Förslaget kan för er äldre förefalla skrämmande, men inte för mig. Sänkt rösträtt är ytterligare ett steg för utvecklad åländsk demokrati.
Simon Holmström (ob)
www.simonkolina.blogg.se