DELA

Samma förutsättningar för alla familjer!

I dagens samhälle har familjer där båda föräldrar jobbar som anställda bättre förutsättningar att ta vårdledig än familjer där en eller till och med båda föräldrar är egenföretagare.

Problemen börjar redan när barnet är nyfött. Det stela finska systemet för föräldraledighet är inget att skryta med. Tack och lov håller den finska regeringen nu på att förnya systemet och man får hoppas att det blir lika bra som det svenska som erbjuder otrolig bra valmöjligheter. Även det åländska systemet för hemvårdsstöd skulle må bra av mer flexibilitet. För en egenföretagare är det ofta ytterst svårt att avstå helt från att jobba för att kunna stanna hemma fyra sammanhängande månader. Här behövs ändringar om man verkligen vill göra det möjligt att alla kan ta del av förmånen. Med ett system som tillåter mer flexibilitet och där ledigheten kan delas upp på flera kortare, icke sammanhängande perioder (eller varför inte halva dagar eller enstaka dagar per vecka som i Sverige) under hela dagistiden finns större chans att även småföretagare kan kombinera vårdledighet och arbete. Jag är dessutom övertygad om att även flera pappor skulle ta del av förmånen om systemet erbjöd flera valmöjligheter.

Dessutom borde det vara möjligt att lyfta ett högre belopp per månad och istället minska på den sammanlagda stödtiden vilket skulle ge bättre förutsättningar för de låginkomstfamiljer och ensamstående föräldrar som idag inte har råd att stanna hemma eller korta ner arbetstiden.

Med tanke på Ålands många småföretagare måste vi få till en ändring, inte minst för barnens skull.

ANNETT PFEIFER

LIBERAL LAGTINGSKANDIDAT