DELA

Samarbeten i Ytterskärgården

Ytterskärgården, Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga ligger utanför dagligt pendlingsavstånd till fasta Åland och har genom det ett annat läge än de två andra skärgårdskommunerna Föglö och Vårdö. Vårt läge är avgörande för framtida samarbeten.

Kumlinge och Brändö höll i februari ett gemensamt möte där vägar till framtida samarbeten stakades ut. Mötet hölls i andan av positiva tongångar och framtidstro. De båda kommunerna var ense om att servicen ska ges nära människorna men däremot ska man samarbeta kring olika tjänster inom administration och förvaltning för att effektivera och samtidigt kunna erbjuda heltidstjänster vilket i sin tur borde göra dem mer attraktiva.

En annan värdefull aspekt är att det finns flera som har samma kompetens för att då kunna vikariera varandra eller för att i övrigt kunna samarbete inom respektive område. Kökar och Sottunga har bjudits in till att samverka runt ett framtida samarbete vilket vi hoppas på. Samarbetet inom Kommunernas socialtjänst är säkert till fördel då två socialarbetare kunde arbete gemensamt och vara stöd för varandra. Kommunernas socialtjänst innefattar handikappservice, barnskydd, missbrukarvård och specialomsorg. Även inom andra områden kan man samarbeta såvida infrastrukturen fungerar. Det kommer att stärka servicen.

Dagens kommunikationer till sjöss försvårar för att inte säga omöjliggör ett närmare samarbete med södra skärgårdens kommuner. Vi ser med tillförsikt framemot beslut som gör att det finns trafik som binder samman skärgården och möjliggör framtida samarbeten. På så sätt kan vi uppfylla lagen om Kommunernas socialtjänst och därmed tillgodose landskapsregeringens intensioner om likabehandling.

Gun-Mari Lindholm

Kommunstyrelseordförande i Kumlinge