DELA

Säkerställ veterinärresurser vid ÅMHM

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHMs styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär vid smådjursmottagningen Zoodiaken.

ÅMHM ansvarar för att tillhandahålla den akuta veterinärvården på Åland. I praktiken betyder detta att det främst är de privata veterinärklinikerna på Åland som erbjuder smådjursägarna akutvård under sina öppettider, dvs vardagar dagtid, medan ÅMHMs jourveterinär kontaktas under kvällar och helger.

Problemet under senare tid har varit den höga arbetsbelastningen både hos de privata veterinärklinikerna och hos ÅMHM som har inneburit att Zoodiakens veterinärer även fått ta emot akutfall under dagtid, och att jourveterinären tvingats göra prioriteringar mellan akutfall.

Vi har full respekt för arbetet ÅMHMs veterinärer utför då de i tillägg till akutvård av smådjur även ansvarar för bl.a. fältsjukvård för bruksdjur och för akuta insatser inom djurskydd. Vi har även fullt förtroende för myndighetschef Susanne Perander och hennes beredning i detta ärende. Majoriteten av ÅMHMs styrelse verkar dessvärre ha en övertro på sitt eget omdöme då man väljer att rösta ner myndighetschefens förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.

För att trygga akutvården av både nyttodjur och smådjur efterlyser Ålands Kenneldistrikt att styrelsen för ÅMHM säkerställer att de nödvändiga veterinärresurserna tillsätts på ÅMHM.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS KENNELDISTRIKT RF