DELA

Så säger reglerna om fotbollsplanen

Vid den pressinfo som friidrotten hade den 19 maj 2015 redogjordes för de regler som gäller för fotbollsplan och läktare. Detta syntes inte fullt ut i press och radio så det kanske kan vara av intresse för allmänheten att veta vilka krav som gäller, förutsatt att de officiella hemsidorna är korrekta:

I ligaavtalet som vi hittade på Veikkausliigas hemsida står det fritt översatt från finskan: Fotbollsplanen skall ha måtten 64 – 68 meters bredd och 100 – 105 meters längd. Angående läktarkapaciteten står det, understreckat, att det skall finnas 1.500 sittplatser under tak. På WHA finns 1.634 sittplatser under tak. Finska Bollförbundets hemsida bekräftar samma uppgifter.

När det gäller Europaspel så finns det fyra kategorier eller nivåer. Den andra gäller de två första omgångarna i Europa spelet och då är reglerna samma som spel i nationella ligor när det gäller planens storlek. Det fordras däremot 1.500 sittplatser under tak samt 100 VIP varav 20 avdelas för speciella ändamål, alltså 1.600 platser. Det finns som sagt 1.634 platser. Vid omgång nummer tre så stiger läktarkapaciteten till 4.500 och måtten måste vara 68 gånger 105 meter.

Intressant nog nämns alltid naturgräs framom konstgräs. Konstgräs fordrar dessutom speciella tillstånd som antagligen är en formalitet men ändå värt att notera. När man kommer högre upp i Europa spelet så fordras det naturgräs vilket man kan säga är naturligt!

Detta sagt enbart för att undvika missförstånd.

Håkan Lindberg

Enligt uppdrag