DELA

(S) vill få ner rattfylleriet

Socialdemokraterna vill aktivt arbeta för att minska rattonykterheten i vårt samhälle genom att:
– arbeta för sänkning av promillegränsen för rattonykterhet till 0,2 promille
– införa mopedkörkort med tydligare konsekvenser som innebär bl.a indraget körkort
– utarbeta ett gemensamt informations- och handlingsprogram som berör rattonykterheten till samtliga berörda som ex. skolan, bilskolan, polisen, missbrukarvården, social-, hälso- och sjukvården,
– informationskampanj riktad till allmänheten i syfte att skapa nolltolerans,
– uppmana polisen att göra ännu fler trafikrazzior,
– omgående utvärdera kursen ”Alkohol och trafik” som gemensamt genomförs av A-kliniken, polisen och ÅHS, där kursintyget är en förutsättning för erhållande av nytt körkort för grova rattfyllerister eller dem som åkt fast för flera rattfyllerier under en tvåårsperiod.

Christian Beijar (s)
Göte Winé (s)