DELA

S stöder helhjärtat gymnastikhall

Det är mycket glädjande att landskapsregeringen beviljat Mariehamns gymnastikförening (MGF) 1,4 miljoner i stöd för en kommande gymnastikhall.

Socialdemokraterna har alltid värnat MGF:s verksamhet. Vi kämpade hårt för att föreningen skulle få en hoppgrop för några år sedan och lyfter gärna upp att sporter med många kvinnliga utövare ska ha samma status och förutsättningar som typiskt manliga sporter. Vi har också lyft vikten av en egen hall för MGF i diskussioner i fullmäktige och stadsstyrelse.

Nu gäller det att ge MGF ett brett stöd, över parti- och kommungränser. Denna satsning ger enormt många positiva ringeffekter och en plattform för att åländska ungdomar även i framtiden kan röra på sig, umgås, utvecklas och tävla med framgång. Placering, finansiering, drift, sponsorering är områden där vi politiker kan vara en samarbetspart tillsammans med MGF.

Vi vill att hallen förverkligas, och ger vårt helhjärtade stöd.

SARA KEMETTER (S)

VICE STADSSTYRELSEORDFÖRANDE, LAGTINGSLEDAMOT

TONY WIKSTRÖM (S)

STADSSTYRELSE- OCH LAGTINGSLEDAMOT