DELA

S-kampanj mot självstyrelsens försvarare

S-veteranen Barbro Sundback lyckas i sitt debattinlägg den 26 mars få det mesta om bakfoten när det gäller undertecknad och den aktuella JO-klagan rörande den s.k. vaccinlistan. Sundbacks hela argumentation faller platt till marken eftersom vi avgett det av JO-ämbetet efterfrågade bemötandet redan den 26 februari. Vi har alltså uppfyllt grundlagens krav. Däremot har vi alltså inte gett en särskild utredning till JO med hänvisning till att den juridiska grunden för övervakningen är oklar.

Sundback är säkert omedveten om att självstyrelsemyndigheterna i drygt 20 år krävt att justitieombudsmannens och justitiekanslerns tillsyn inom åländsk behörighet ska regleras via självstyrelselagen. Vi har inte heller påverkat den klagande ålänningens rättigheter eftersom den prövningen sker oavsett innehållet i vårt bemötande.

Däremot har Sundback fullständigt rätt i att för mig är Ålands självstyrelselag den självklara utgångspunkten för allt handlande, särskilt i förhållande till Finlands grundlag som alltför länge tillåtits urholka vår särställning i strid med Ålands folkrättsliga status och EU-rätten.

Att jämföra Åland med Ungerns och Polens pågående rättshaveri framstår i ljuset av ovan nämnda påpekande som mer än absurt. Socialdemokratiska företrädare bedriver som bäst en kampanj för att förringa både Ålands självstyrelse och dess försvarare. Tragisk inledning på firandet av Åland 100 år.

HARRY JANSSON (C)

VICELANTRÅD