DELA

S behövs!

Åh nej … Ännu en politisk valinsändare, kanske du tänker. Många orkar inte sätta sig in i politiken. Och det är lätt att förstå. Dom flesta har fullt upp med sitt eget vardagspussel. Men ta en minut för att ställa dig själv dessa frågor:

Är du för alla människors lika värde och möjligheter, oberoende av hudfärg och ursprungsland? Att den nordiska välfärdsmodellen är värd att försvara och hela tiden förbättra? Att det inte räcker med hyllvärmande handlingsprogram för att nå det uppsatta målet om ett hållbart Åland 2051? Att vi ska sträva mot ett jämställt och jämlikt samhälle?

På Åland finns många borgerliga/högerpartier. Men det finns bara ett alternativ. Och vi behövs – och med handen på hjärtat tror och hoppas jag att även du håller med. Vi tycker att människor ska alltid komma först. Vi är och står för vad vi heter: Ålands Socialdemokrater.

Tony Wikström (S)